Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

Terminy  wypłat

W  KWIETNIU  2018


24 kwiecień 2018
Świadczenia wychowawcze (500+)


23 kwiecień 2018
Świadczenia rodzinne
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego


25 kwiecień 2018
Świaczenia z pomocy społecznej

WAŻNE  INFORMACJE


Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uruchmił infolinię pod numerem 800 100 990 za pośrednictwem której pracownicy Urzędu będą udzielać osobom zainteresowanym informacji
z zakresu ustawy i pomocy państwa
w wychowaniu dzieci.


Równocześnie na stronie PUW
w Rzeszowie została utworzona zakładka pn. "Rodzina 500+", dostępna pod adresem www.rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/, na której zostały opublikowane materiały dotyczace ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.


Od dnia 1 sierpnia 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+" na okres świadczeniowy 2017/2018

Wniosek będzie można otrzymać
w siedzibie MOPS Dynów (pok. nr 3). Mozna go również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Dynów i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Dynów.

Podlega bezpośrednio Radzie Miasta, jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Dynów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie powołany jest na podstawie art.46 ust.1ustawy o pomocy społecznej , art.9 ust 1 ustawy o samorządzie terytorialnym oraz uchwały Nr II/16/92 Rady Miejskiej w Dynowie z dnia 28 stycznia 1992 roku w sprawie powołania MOPS.

Przeczytaj więcej

Godziny Otwarcia i przyjmowania wniosków

Poniedziałek - Piątek:   700 - 1500

Pomoc społeczna - pokój nr 5 - wnioski przyjmowane są do godziny 1200

Świadczenia wychowawcze - pokój numer 3 - wnioski przyjmowane są do godziny  1200

Świadczenia rodzinne - pokój numer 3 - wnioski przyjmowane są do godziny  1200

Fundusz alimentacyjny - pokój numer 6 - wnioski przyjmowane są do godziny  1330

Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów