Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

Dynowska Karta Dużej Rodziny

Na podstwie Uchwały Nr XXXVIII/221/13 Rady Miasta Dynów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Dynów wprowadzono "Dynowską Kartę Dużej Rodziny"

Wniosek o Dynowską Kartę Duzej Rodziny

Uchwara Nr XXXVIII/221/13 Rady Miasta Dynów z dnia 28 listopada 2013 roku

Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów